I am currently interested in discussing both freelance & employment!
I am now searching for projects or employment as an architectural visualiser. I am based in Uppsala and can travel  and work in your office if required.
Feel free to contact me. I am interested in helping you and can discuss projects, price, location and dates.
Just nu är jag intresserad av både frilans och anställning inom visualisering!
Jag nu söker uppdrag eller anställning som en architectural visualiserare. Jag är baserade i Uppsala och kan pendlar och jobba på din arbetsplats om det behövs.
Gärna ta upp kontakt med mig. Jag är intresserade att hjälpa och kan diskutera uppdrag, pris, plats och datum.
Happy clients :)
"Om någon anlitar dig så vet de att du kan leverera vad de än vill ha. Det är plug and play." - Fredrik Ericsson, ÅWL
"Du har gjort ett jättebra jobb med visionsbilden. Ser mycket bra ut! Kul också att vi fick referensbilden som så tydligt visar skillnaderna. Stort tack igen med hälsningar från hela projektledningen för nya Vasagatan." - Annete Ullskog, Trafikkontoret 
Atrium Ljungberg
Eyraporten
JM
Magnolia Bostad
Nacka Kommun
Östersundshem
Region Örebrö län
Skanska
SL
Stockholm Stad
Stockholms Trafikförvaltningen
Sweco Architects
Swedavia
Tengbom
Trafikverket
Vasakronan
Back to Top